Қазақстан Республикасындағы
ғылыми жоба

"Қазақстан Республикасында экологиялық ақпаратты
цифрландыруды құқықтық реттеу мәселелері".

1. Экологиялық ақпаратты цифрландырудың құқықтық табиғатын талдау, оның объектілері мен субъектілерін анықтау, оны іске асырудың құқықтық құралдарын негіздеу.

  1. Ластаушылардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік тіркелімінің, мемлекеттік қордың, Ұлттық экологиялық Атластың және өзге де экологиялық ақпарат көздерінің мазмұнын зерделеу, олардың өзара арақатынасын зерттеу; субъектілердің құқықтық жағдайын зерттеу.
3. Экологиялық ақпаратты цифрландырудың құқықтық принциптерін концептуалды талдау.
4. Экологиялық ақпаратты цифрландыру саласындағы құқықтық базаны зерттеу.
5. Экологиялық ақпаратты ұсынуға жауапты мемлекеттік және өзге де органдардың қызметін зерттеу.
6. Қоғамның экологиялық маңызды шешімдер қабылдауға қатысуының құқықтық тетігін зерттеу.
7. Қоршаған ортаның жай-күйі туралы және Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарын пайдалану туралы Ұлттық баяндаманы дайындауды цифрландырудың құқықтық құралдарының тізбесін айқындау.
8. Экологиялық ақпараттың мемлекеттік қорын, оның ішінде табиғи ресурстардың мемлекеттік кадастрларын; қоршаған ортаның ластану учаскелерін мемлекеттік есепке алуды; өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын; табиғат пайдаланушылардың және қоршаған ортаны ластау көздерінің мемлекеттік тізілімін; озонды бұзатын заттарды тұтынудың мемлекеттік кадастрын; ластаушылардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік тізілімін; қоршаған ортаға әсерді бағалау материалдарын және қоршаған ортаны ластаудың мемлекеттік экологиялық сараптамасын жүргізуді цифрландыру жөнінде ұсынымдар әзірлеу; нормативтік-техникалық құжаттар қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану.
9. Жұртшылықтың экологиялық ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз ету саласындағы орталық уәкілетті органдардың, атқарушы биліктің мемлекеттік органдарының, құқық қорғау және сот органдарының қызметін цифрландыру практикасының мониторингі.
10. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ақпараттық ынтымақтастықтың құқықтық мәселелерін зерттеу.

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ

Жобаның мақсаты экологиялық ақпаратты цифрландыруды құқықтық реттеуді кешенді зерттеу және оған қол жеткізуді қамтамасыз ету, тұжырымдамалық негіздерді негіздеу және әзірлеу, экологиялық ақпараттың мемлекеттік қорын, ластаушылардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік тіркелімін, экологиялық ақпараттың мемлекеттік қорын, ҚР Ұлттық экологиялық баяндамасын жүргізудің цифрлық платформаларын құрудың құқықтық тетіктерін жасау болып табылады.

ТОЛЫҒРАҚ

Зерттеу тобы

Еркинбаева Лаззат Калымбековна
Еркинбаева Лаззат КалымбековнаЖоба Ғылыми жетекшісіerklazzat@mail.ru
Заң ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң факультеті, кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасының профессоры 
Калымбек Бахытжан
Калымбек БахытжанБас ғылыми қызметкерb.kalymbek77@gmail.com
Заң ғылымдарының кандидаты, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң факультеті, кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасының аға оқытушысы
 

 

Озенбаева Айгерим Тойлыбаевна
Озенбаева Айгерим ТойлыбаевнаСтарший научный сотрудникoaikoshat@mail.ru

Доктор философии (PhD), ассоциированный профессор Университета «Мирас» Scopus ORCID ID 0000-0002-0703-3599
Scopus Author ID 56770061300

Баймырзаев Қуат Маратұлы
Баймырзаев Қуат МаратұлыБас ғылыми қызметкерvuz@zhgu.edu.kz
География ғылымдарының докторы, профессор, І. Жансүгіров атындағы Жетысу университетінің Басқарма Төрағасы-Ректор
 

ORCID ID 0000-0002-8311-9685

 

 
Нұрмуханқызы Дания
Нұрмуханқызы ДанияЖетекші ғылыми қызметкерdaniyafmo@mail.ru

Философия докторы (PhD), І. Жансүгіров атындағы Жетысу университетінің мемлекеттік құқық пәндері кафедрасының қауымдастырылған профессор
Scopus Author ID 56677820100
Researcher ID Web of Science P-4529-2017
ORCID ID 0000-0003-3817-1975

 

 

 

Мырзакарим Алия
Николаевна
Мырзакарим Алия НиколаевнаҒылыми қызметкер@mail.ru

Ғылыми қызметкер Павлодар қаласының Инновациялық Еуразия университетінің құқық кафедрасының доценті
Scopus Author ID  
ORCID ID Несипбаева Индира
Несипбаева ИндираКіші ғылыми қызметкерnesipbaeva83@bk.ru
І. Жансүгіров атындағы Жетысу университетінің құқық және экономика факультетінің докторанты

Scopus Author ID 57220745919
ORCID ID 0000-0003-0550-0242

Бекишева Сабигуль Джанабаевна
Бекишева Сабигуль ДжанабаевнаЖетекші ғылыми қызметкерmagnolia2008@mail.ru
Заң ғылымдарының докторы,доцент
Ережепқызы Роза
Ережепқызы Роза Жетекші ғылыми қызметкерrose0979@mail.ru
Жетекші ғылыми қызметкер Философия докторы (PhD), кафедрасының қауымдастырылған профессор

 

 

 Бекежанов Даурен Нуржанович
Бекежанов Даурен НуржановичКіші ғылыми қызметкерbek_dauren@mail.ru
Философия докторы (PhD), І. Жансүгіров атындағы Жетысу университетінің азаматтық құқықтық пәндері кафедрасының аға оқытушысы.
Scopus Author ID 57197815938
ORCID ID 0000-0001-9858-841X

Мы знаем, чтоправаэкологияцифровизацияв наших руках